Om bygden

Skogs socken ligger naturskönt i Söderhamns kommun i södra Hälsingland. Bygden består av orterna Stråtjära och Holmsveden med tillhörande byar. Här bor omkring 1000 personer året runt samt ett stort antal delårsboende. Skogs socken ligger på bekvämt avstånd från Söderhamn, Bollnäs och Gävle dit du tar dig på 20-40 minuter. Att ta bilen till fjällen tar 3-4 timmar och restiden till Stockholm är drygt två timmar – centralt, eller hur?
I Holmsveden finns tågstation med goda pendlingsmöjligheter, och bygdens brandkår. I Stråtjära finns skola för bygdens barn från förskoleklass till årskurs sex, samt förskola med två avdelningar. Skolan inrymmer också byns eget bibliotek som ger tillgång till alla litteratur på biblioteken i Hälsingland/Gästrikland. Granne med Skogs kyrka ligger äldreboendet Eklunda. Intill riksväg 83 som löper rakt igenom socknen finner du bensinmacken och Tempo som även är ombud för Apoteket, Systembolaget, Posten och Svenska spel.

 

Härnebosjön – Holmsvedenbadet – en av många pärlor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bra länkar för dig som vill resa till bygden:

Ny tågtidtabell from 181209 Tidtabell-tag-NSB-181209-ver4
www.harjedalingen.se
www.xtrafik.se
www.sj.se
http://www.fjellvagen.se/

Linje 173 mellan Ljusdal-Gävle
https://xtrafik.se/News/13915/Nya-buss-och-tagtider-fran-9-december
Linje 173 Bollnäs-Gävle
Alla turer dras in mellan Bollnäs och Gävle förutom sjukreseturen som körs från Ljusdal kl 06.15 och från Gävle kl 15.25 vardagar.
Anledningen är att det blir fler tågavgångar på denna sträcka. 181115


VÅRA BYAR i SKOGS SOCKEN – SÖDERHAMN KOMMUN

Henninge
ligger i utkanten av kommunen innan vi går in i Bollnäs kommun, efter vi har passerat Holmsveden.
Byn består av ca 12 hushåll och ännu fler sommarboenden. Byn ligger i utkanten av Härnebosjön och har en egen sjö som heter Henningesjön.
Sagbergsleden går igenom bygdens skogar, Djurlivet är rikt då både varg, lodjur, björn och bla vildsvin har visat sig. En liten by perfekt för jord och skogsbruk.

Holmsveden
Holmsveden var till början av 1800-talet Herneboböndernas fäbodskog. 1819 byggdes det första bofasta huset i Holmsveden. I mitten av 1800-talet fanns 7 gårdar, där man livnärde sig på jord- och skogsbruk. 1877 nådde järnvägen fram till Holmsveden och byn började växa med flera gårdar, samt även affärs- och kaférörelser. Stambanans framdragande genom Holmsveden blev impulsen till en ångsågsanläggning. 1886-87 uppfördes ett enramigt sågverk. Det utökades 2 år senare med en stolfabrik. Båda byggnaderna eldhärjades 1914. Sågen återuppbyggdes men ej stolfabriken. Sågverksrörelsen upphörde 1946 efter att disponenten Petrus Schönning avlidit. Byggnaden har sedan inrymt plattfabrik och legotillverkning. Sedan 1986 inryms Lignells Mekaniska Verkstad i byggnaden. Källa Wikipedia

Hemstanäs
Hemstanäs var tidigare en del av byn Håkanbo invid Storsjöns stränder. När familjen Carl Anton Rettig startade upp järnbruket Tönshammar i början av 1840-talet vid Hemsjön i Håkanbo by byggdes herrgården Hemstanäs vid Storsjön. Till Tönshammar var det ca 2,5 kilometer från herrgården. Namnet Hemstanäs hämtade familjen Rettig från en stadsdel i Gävle som heter Hemsta. Herrgården stod färdig i slutet av 1840-talet. Verksamheten i Tönshammar drevs fram till 1870 då man flyttade den till Sandarne utanför Söderhamn. Namnet Tönshammar följde med!

Familjen Rettig fortsatte att driva jord- och skogsbruk ända in på 1900-talet. Sonen Edvard Rettig var den som tog vid efter fadern Carl Antons död 1896. Så småningom kom nya ägare att ta över och torpen som tillhörde verksamheten såldes och blev egna hem under 1920-talet. Herrgården har också under en period varit semesterhem. Numera finns bara flyglarna till herrgården kvar. Under 1960-talet avvecklades jordbruket och stora delar av jordbruksmarken blev skog. MEN skogen avverkades på 2010-talet. Stubbarna togs bort. Återigen nyttjas jorden för produktion av livsmedel. Idag finns både permanentboende och ett stort antal fritidshus i byn Hemstanäs.

Håkanbo

Härnebo
Härnebokvarn
Långbo
Västby

Västby

 

 

 

Älgnäs
Jazzmusikern Oskar Schönning är uppvuxen i Älgnäs
Småströmmarna
Tönnånger
Löten
Kallbäck
Skog
Stråtjära

trekanten

Bild från Trekanten 1973

 

 

 

 

 

 

Hamnäs
Byns historia går att spåra tillbaka till mitten av 1500-talet. Den äldsta gården, Oppigårn, registrerades 1558.
I dag har byn ett tiotal permanenta hushåll och ungefär dubbla antalet sommarbostäder. Hamnäs ligger naturskönt mellan Bergvikens västra strand och bergen Hamnäsberget och Skorven. Källa Wikipedia

Bastnäs
Norrbo
Ljussjön
Strand
Böle
Själstuga

Vill ni skriva lite historia om just din by skicka mail till info@skogssocken.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *