Praktikplatser för asylsökande i Skogs socken

Under året har Skogs socken berikats med ett antal nya invånare från andra delar av världen. Vi på skogssocken.se gläds naturligtvis åt att bygden tagit emot och bistått dessa människor på ett fantastiskt sätt, och vi vet att det är mycket uppskattat.

Skogs socken är en företagsam bygd med verksamheter inom många olika områden. För företagare och andra arbetsgivare finns genom avtal med Migrationsverket möjlighet att erbjuda praktikplatser åt asylsökande. Att få möjlighet till en meningsfull tillvaro och tillfälle att prata svenska är en viktig del i en lyckad integration för de människor som nu kommit till vårt land och till vår bygd – för arbetsgivaren innebär det en möjlighet till större mångfald på arbetsplatsen och en förstärkning i personalstyrkan. Avtalen tecknas för 3 månader i taget och kan förlängas till maximalt 6 månader. Därefter kan praktikperioden avslutas eller så kan den asylsökande erbjudas en fast anställning.

Läs mer om praktikplatser för asylsökande på Migrationsverkets hemsida.

På Ica i Sveg har flera asylsökande fått praktikplats med mycket gott resultat – läs mer här!

Vi på skogssocken.se hoppas att alla bygdens nyanlända kan erbjudas praktikplatser i närområdet och att Skogs socken fortsätter att visa vägen till lyckad integration!

Kommentarer inaktiverade.