Intresseföreningen Stråtjära Framtid, årsmöte 3 april!

trekanten

Vi har Årsmöte söndagen 3 april kl. 15.00 på Stall Stråtjära. Hjärtligt välkomna.

OBS. Vi har bytt till Bankgiro!!

Föreningen är politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att vårda och utveckla en levande landsbygd, genom att stödja det lokala företagandet, privata initiativ, samt arbeta för att den samhälleliga servicen skall bibehållas och utvecklas. Föreningen bildades 1997.

Medlemsavgift
Enskild 60 kr/år
Familj 100 kr/år
Företag 100 kr/år
Medlemsavgiften betalas in på bg 643-9772
Glöm ej att skriva namn och adress på inbetalningskortet.

Kommentarer inaktiverade.