Hej, vill du bidra till att rusta upp sockenstugan i Stråtjära/Skog?

Hej vill du bidra till att rusta upp sockenstugan i Stråtjära/Skog?

Hembygdsföreningen köper nu sockenstugan av kyrkan (Söderala Pastorat) för symboliska 1 krona.. Sockenstugan är en av de äldsta byggnaderna vid kyrkan i Skog.

Sockenstämman beslutade i slutet av 1826 att uppföra en ny sockenstuga för sockenstämmorna med plats för klockarbostad. I början av 1830-talet inreddes den och klockarfamiljen som flyttade in hette Hernlund.

Byggnaden har sedan genom åren inrymt många verksamheter. Många Skog-bor har bl a fått sin skolmat här. Vi, Sockenstugans vänner, har fått hembygdsföreningens styrelses uppdrag att arbeta med restaureringen. Länsmuseet i Gävle har gjort en utredning av vilka åtgärder som behöver göras. En första åtgärd som är genomförd enligt utredningen är att en lönn tagits ner som stått alldeles för nära stugan. På sikt räknar hembygdsföreningen med att sockenstugan blir en plats för olika aktiviteter över generationsgränserna. Hittills har fem givare lämnat ca 15 000 kronor. Med mera gåvor/bidrag kan vi bl a söka Eu-bidrag och börja upprustningen. I en första etapp behöver vi ytterligare ca 75 000 kronor. Vi tar gärna emot gåvan/bidraget på hembygdsföreningens bankgirokonto 705-4158. Sockenstugans Vänner har utsetts av hembygdsföreningens styrelse och består av:

Karl-Erik Laurin ordförande, Inga-Maria Wahlström, Anders Olsson, Runo Norén och Ingrid Belfrage.

Läs artikel här http://www.helahalsingland.se/halsingland/soderhamn/lasartext-radda-sockenstugan-i-skog

 

yellow-warning-sign

Kommentarer inaktiverade.