Medborgarförslag “Hela Söderhamn ska leva”.

Kvällens (23/1) medborgarförslag stod Mikael Engblom (C) och Olle Frisk för.
De hade skrivit ett medborgarförslag om landsbygden som skulle kunna sammanfattas med “Hela Söderhamn ska leva”.
Engblom och Frisk skriver i sitt förslag: “…kommunen arbetar för utveckling av samhällets verksamhet i hela kommunen.”

Läs hela artikeln från Hela Hälsingland här:
http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/soderhamns-kommunfullmaktige-pa-fem-minuter

 

olle

Medborgarförslaget i Kommunfullmäktige 23 jan 2017. Ett medborgarförslag till Söderhamns kommun inlämnades 2016.
Nu i januari 2017 kom förslaget upp till beslut i Kommunfullmäktige.Förslaget har tidigare behandlats av Kommunstyrelsen.

Förslagsställare Mikael Engblom och Olle Frisk.
Förslaget handlar om landsbygden och skolorna.
Vi vill att kommunen klargör sin inställning om landsbygden, och att kommunen arbetar för  utveckling av samhällets verksamhet i hela kommunen. Byggande och skolor.
Bakgrunden till medborgarförslaget är den ökade inflyttningen till större städer från landsorten, med följd att servicen försämras.
Att ha kvar skolorna är ett måste enligt förslaget. Skolfrågan berör Trönö, Mo och Stråtjära och bör ingående diskuteras.

Ja så kom kvällen den 23 jan 2017 då medborgarförslaget skulle behandlas i fullmäktige.  Till bilden hör att kommunstyrelsen tidigare avslagit medborgarförslaget,  bifall från Centern. Övriga partier var negativa. Som förslagsställare var jag inbjuden att delta och yttra mej. Mikael Engblom sitter ju redan i fullmäktige.
Efter en lång talarrunda där både Mikael och u t yttrade oss och motiverade medborgarförslaget ur landsbygdens synpunkt vidtog beslutsprocessen.
Och häpna: Socialdemokraterna och Liberalerna ”vände kappan” till att bifalla Medborgarförslaget. Spec. värdefullt från Sven-Erik Lindestam som är kommunalråd för S. Beslutet innebär att kommunen skall mer iaktta och verka för ytterområdenas behov av byggande, skolor och infrastruktur.
En trevlig framgångsrik kväll som vi hoppas sätter avtryck i våra mindre orter.  Land och stad måste gå hand i hand.

Vid pennan/Olle Frisk Stråtjära

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.