Information- och diskussionskväll om LIS, 3 oktober

Information- och diskussionskväll om LIS
Kommunen bjuder in till information- och diskussionskväll om LIS (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge).
Tid: 3 oktober kl.18-20
Lokal: CFL.
Passa på att lämna synpunkter på förslaget som sedan kommer att ingå i ÖP (Översiktsplanen).

Kommentarer inaktiverade.