Lokal utvecklingsplan för Holmsvedenområdet fortsätter den 24 september.

Historik:
Den 5 februari hade X-ing Gävleborg  kallat på möte för att tillsammans göra en lokal utvecklingsplan för Holmsvedenområdet.
Den ska innefatta allt som vi som bor här anser viktigt.
Detta för att göra en bra bygd bättre när det gäller livskvalité i ett bredare perspektiv.
Efter detta delades vi upp i mindre grupper och skall träffas för att utveckla det vi tycker är viktigast för bygdens överlevnad,
Är du intresserad att vara med i en eller flera grupper!! hör av dig eller kom på mötet

Nästa uppsamlingsträff/avstämning, där alla grupper träffas är måndagen den 24 september på idrottsgården kl 19.00
Vi välkomnar nya och gamla deltagare till mötet!

Vid den träffen tänkte jag att vi skulle koncentrera oss på att jobba med texten och utformningen av själva planen.

När den är klar (kopierad mm) är det dags att bjuda in till ett nytt offentligt möte och presentera denna. Den berör och omfattar alla i bygden så förmodligen kommer det ett antal ”nya” till det tillfället.

Då är det dags att mobilisera en gång till för de olika utvecklingsområdena och förhoppningsvis kan vi intressera fler och nya i detta arbete.

Hälsningar
Kenneth Nyberg
Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg
073 – 908 79 57

Älgnäs september 2018 foto Karin Orvik Blanksvärd

Kommentarer inaktiverade.