U P P R O P! Säkrare korsning på väg 83

U P P R O P!
På Tempoaffären i Stråtjära finns det namnlistor, som vi gärna vill ha fulltecknade. Det gäller ett försök från oss alla i Stråtjära och Holmsveden med omnejd att genom våra underskrifter manifestera för att få till en säkrare korsning mellan rv 83 och väg 588, helst i form av en rondell. Namnunderskrifterna ska tillsammans med en skrivelse överlämnas till länsstyrelsen i Gävle med en hemställan om att länsstyrelsen ska anmoda Trafikverket att komma med förslag på att göra korsningen betydligt trafiksäkrare, och att också skyndsamt genomföra det. Hittills har de inte lyssnat, därför går via länsstyrelsen.
Alltså: GÖR DIN RÖST HÖRD GENOM DIN UNDERSKRIFT!!

När vi bedömer att vi fått (väldigt) många påskrifter skickar vi in dem, nån gång efter midsommar.

Tack på förhand!

 

Kommentarer inaktiverade.