Tryggare Söderhamn

Tryggare Söderhamn

genom att många trygga vuxna finns ute på helgkvällar/nätter

Rädda Barnen har precis påbörjat ett unikt samarbete mellan frivilliga i samhället och professionellt yrkesverksamma.

Frivilliga (volontärer) utbildas för att sedan ingå i en grupp med åtta trygghetsvandrare. Gruppen åtar sig att trygghets-/nattvandra vid minst sex tillfällen per år.
Rädda Barnen kommer att kontinuerligt utbilda, organisera, schemalägga och stötta grupperna i deras viktiga uppgift att finnas som vuxna på stan.

För att få trygghetsvandra i Rädda Barnens regi krävs att man deltagit i utbildningen – två tillfällen.
Dessutom ska var och en visa upp sitt utdrag ur belastningsregistret i samband med utbildningen –  https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn

Rädda Barnens tredje utbildningsomgång för blivande trygghetsvandrare i Studiefrämjandets lokaler startar
Steg 1 – onsdag den 2 februari kl 17.30 och kl 19.00
Steg 2 – onsdag den 9 februari kl 17.30 och kl 19.00

Du anmäler dig till evaeklund.berga@gmail.com med namn, mejladress och mobilnummer samt vilken tid du väljer för utbildning.

Välkommen att bli en trygghetsvandrare!

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall

Eva Eklund Rädda Barnen,
projektansvarig                          070-327 55 61 evaeklund.berga@gmail.com                                                       
BrittMarie Windemo Rädda Barnen,
ordförande                                   070-209 67 13 brittmarie.windemo@gmail.com

Kommentarer inaktiverade.