Sammanfattning om mötet med Centern som hölls den 12 april

Möte med Centerpartiet 12 april, Skogs bygdegård
En liten sammanfattning av Ulrika Hedlund Hem & Skola

DSC_4389DSC_4396

Centerns Magnus Svensson och Jan-Eric Berger m.fl. var på besök på bygdegården under tisdagen.
Skolan stod i fokus

De har ju varit här några gånger om skolfrågan under de senaste åren, bla pga. av det nedläggningshot som låg på skolan häromåret.

De meddelar att det ligger stora besparingar på kommunen, ca 7,5 miljoner och då är det ”lokalkostnaden” som besparingar skall ske på.

¾ delar bor på landsbygden i Söderhamns kommun, vad saknas här? Bredband ska byggas ut så 90% av invånarna har tillgång till det inom några år, vad mer?

Elevantalet minskar i byskolorna, ett stort hot mot skolan samtidigt som det aldrig varit så många barn i grundskolan i kommunen, ca 2 500 elever, det är fullt på alla skolor förutom just byskolorna.

Ifs har det tillkommit fler i Trönö och Mo genom nysvenska familjer.

Jan-Eric berättar att i Trönö drev rektorn frågan till kommunen att erbjuda plats i Trönö för de asylboenden som ligger i Vågbro, att erbjuda skolskjuts från vågbro till Trönö vilket en del gjorde.

Vad kan Stråtjära göra där?

Sen får det absolut inte gå rykten om att skolan skall läggas ner i bygden, då tvekar kanske familjer att flytta in i bygden eller sina barn till Stråtjära skola.

Idag är det 44 barn som går i skolan, så lite har det aldrig varit, om några år om man ser de barn som går i förskolan kommer det att vara 36 barn, trenden måste brytas. Centern säger att det inte kommer att ske några förändringar de närmaste 2 åren, men vi måste vara beredda inför nästa valperiod.

Vad gör Bygden för att få in fler familjer?

Det största hindret är väl att det INTE finns boenden, inga lediga lägenheter och få gårdar är till salu.

I Trönö har det skickas ut en enkät om hur man kan tänkas bo i Trönö, finns det tillräckligt med intresse för tex lägenheter kan Faxeholmen tänkas bygga där, Kan vi göra något liknande här?

Finns det fler lägenheter kanske det är lättare med generationsväxlingar. De äldre vill bo kvar i bygden men ändå ge plats åt den yngre generationen. Den västra kommundelen har potential flikar Ingrid Belfrage in, med bra tågförbindelser ser hon inga hinder för att bo här gammal som ung.

Andra frågor som togs upp.
Trygghetsboende?
Ekebo, vad skall kommunen göra med det? Förslag från bygden -Asylboende eller bygga om till lägenheter.
Nämndes också att Eklunda var den bästa äldreboende i kommunen.

Kommentarer inaktiverade.