Allis – Söderhamns kommunbygderåd

Om ALLIS

Året var 1995 då vi på landsbygden i Söderhamns kommun började märka att kommunen prioriterade tätorten före landsbygden p.g.a. vikande ekonomi. Några representanter från olika intresseföreningar tog då initiativet till att bilda en organisation som kunde föra de olika byaföreningarnas talan gentemot kommunen, i gemensamma frågor. I maj 1996 bildades därför den ideella föreningen ALLIS, Aktiv Levande Landsbygd i Söderhamn. Ändamålsparagrafen i stadgarna var: Att vårda och utveckla en levande landsbygd genom att stimulera, stödja och samordna medlemsföreningarnas lokala arbete. Redan från starten 23 maj 1996 gick 10 byaföreningar med som medlemmar. Det första stora arbetet var att inleda ett samarbete med Söderhamns kommun om ett projekt för landsbygden, som skulle finansieras av bl.a. EU-medel. Projektet resulterade i PLUS-stugor, d.v.s. att landsbygden skulle få tillgång till den så revolutionerande IT-tekniken med Internet och e-posthantering. Tyvärr styrdes projektet utifrån kommunens centralistiska värderingar. Byagrupperna och ALLIS fick inte alls det inflytande man hoppats på. Inför nästa projekt var ALLIS och byagrupperna bättre förberedda. Efter en lång förberedelsedialog med kommunen kunde äntligen ”Landsbygdsprojektet” komma igång. Då var ALLIS, och därmed byagrupperna, med och beslutade hur ansökningarna av delprojekt skulle fördelas. Likaså hade ALLIS ett avgjort inflytande vid anställningen av projektledare. Projektet blev en succé, och samarbetet med kommunen fortsätter. Den senaste milstolpen skedde 2006, då ALLIS tog beslutet att verka som ett kommunbygderåd, och kommunstyrelsen fastställde att: ”Kommunbygderådet är kommunens viktigaste samarbetspartner i frågor om landsbygdsutveckling”. Vi finns också omnämnda i Riksorganisationen Hela Sverige ska levas folder om kommunbygderåd.

Vill du vara med och göra skillnad? kontakta:

Ordförande
Sven-Gunnar Englund (Stråtjära) 070-663 49 56
sven.e@mail.com
Kontaktperson för Stråtjära och Holmsveden

Besök vår hemsida för att veta mer


Aktuellt: 171117
Allis Cirklar Översiktsplanen idé hemsida


allis

Kommentarer inaktiverade.