Stråtjära förskola satsar på yoga för barnens välbefinnande

fskolaStråtjära förskola genomför under hösten en satsning på yoga för att förbättra miljön för barnen. Personalen har ansökt om och beviljats pengar av Söderhamns kommun för ett så kallat “miniprojekt” för att utveckla verksamheten. Två av pedagogerna går nu en barnyogautbildning i tre steg där övningarna utgår från sagor. Syftet med att använda yoga i gruppen att hjälpa barnen att slappna av och fylla på med ny energi. Yogan ger barnen möjlighet att fantisera och leka samtidigt som de får röra på kroppen och träna balans, smidighet och lära känna den egna kroppen bättre. Denna form av yoga är fri från religiösa inslag och har testats av Skolinspektionen som fastslagit att yogan väl stämmer överens med skolans mål om hälsa och välbefinnande.

Vi i Hem & skola önskar barnen och pedagogerna lycka till med yogasatsningen och gläds över att barnens fysiska och mentala hälsa får stå i fokus i förskolans arbete!

 

Kommentarer inaktiverade.