Avslutningsgudstjänst söndagen den 22 januari

Tiden närmare sig och vi vill inbjuda till
vår avslutningsgudstjänst på Equmeniakyrkan Skog söndagen den 22 januari kl 16.00.
Lennart Renöfält
Nina Nilsson
Tore Björklund mfl
Servering
Du som har möjlighet att delta, varmt välkommen med för att göra det till en högtidlig avslutning.
Verksamheten fortsätter men i nya former med Stugmöten bland annat och fortsatt ekumeniskt arbete med Skogs församling.

Vi ses!
Gunilla Gustavsson och Carin Gisslén-Schönning

ekurka

Kommentarer inaktiverade.