Föräldraråd/möte den 13 februari

Föräldrar inbjuds till föräldraråd för förskola och skola i Stråtjära

Dagordning:

• Information Kvalitetsarbete med mål.

• Övergångar mellan verksamheter

• Övriga frågor

Tid: 2017-02-13 kl.18.00-19.00

Plats: Fritidshemmet Stråtjära skola

Kommentarer inaktiverade.