Skolchef ser helst att Stråtjäras årsklass 6 flyttar till Bergvik nästa termin.

När skolorna drar i gång i höst flyttas årskurs 6 från Rosenvall i Söderala till Bergviksskolan på grund av lokalbrist.
Samtidigt erbjuds även de blivande sjätteklassarna i Stråtjära och Mo att byta skola när språkvalet blir obligatoriskt för eleverna.

Skolchefen tror det blir svårt att kunna erbjuda eleverna i Mo och Stråtjära språkvalen i skolorna utan de kommer då blir bussade till Bergvik.
Det ska vara fritt för eleverna i Stråtjära och Mo att välja om de vill flytta och gå 6an i Bergvik, om det blir obligatorium, vad gör det i längden på en byskola men få elever redan?

läs artikel från helahalsingland här om du är pluskund http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/sjatteklassare-flyttas-till-bergviksskolan-tranga-lokaler-och-sprakval-bakom-beslutet

PDF: Sjätteklassare flyttas till Bergviksskolan

Fler artiklar gällande detta 180319:  http://www.helahalsingland.se/gavleborg/soderhamn/sjatteklassare-foreslas-byta-skola-foraldrar-i-stratjara-kritiska-man-krattar-for-nedlaggning

PDF: Sjätteklassare föreslås byta skola

 

 

Kommentarer inaktiverade.