Information om förbättringsåtgärder på dricksvattnet i Holmsveden. Idrottsgården tisdag 2 oktober kl. 18.00

Information om förbättringsåtgärder på dricksvattnet i Holmsveden.
Välkommen till Idrottsgården tisdag 2 oktober kl. 18.00.

Vi bjuder på fika!

Med vänlig hälsning Söderhamn NÄRA

Läs inbjudan och VIKTIG information i pdf: Aviseringskort vattenarbete Holmsveden 180924

 

 

 

 

 

 

Förberedande åtgärder
För att rensa dricksvattenledningarna i Holmsveden från de avlagringar som missfärgar vattnet för vissa abonnenter i Holmsveden, kommer Söder-
hamn Nära att spola igenom ledningsnätet. Under arbetet kan avlagringar lossna från själva ledningarna. För att du inte ska få in dem i din
fastighet är det väldigt viktigt att du inte spolar vatten i din fastighet samtidigt som vi rengör ledningarna.
Arbetet sker måndag 8 oktober mellan klockan 07.00 och 16.00.
Vi kommer att placera ut vattentankar i centrala Holmsveden, där du kan hämta dricksvatten.
Du bör även tappa upp vatten kvällen innan så att du klarar dig hela dagen.

 

 

Kommentarer inaktiverade.