Från stadsnätsbolaget om fibersatsning, öppet hus onsdag den 30/1 kl 19-21 i Holmsveden.

Hej,

Detta gäller hela Västra kommundelen, Skogssocken, Stråtjära och Holmsveden med byar.

Det börjar nu dra ihop sig för etapp 1 & 2!(Holmsveden, Härnebo och Tönnånger)

Då sista anmälningsdag för ovan etapper är 31:a januari ber vi er att snarast anmäla huset på:

https://portal.stadsnatsbolaget.se
(Klicka i “Beställ fiber”)

Nu har vi också fått klartecken från Idrottsgården om ytterligare ett informationsmöte i Holmsveden.

Vi kommer att vara stationerade på Idrottsgården i Holmsveden på onsdag den 30 januari mellan kl. 19-21 för att svara på era frågor och hjälpa eftersläntrarna med anmälan till fibern.

Vi kommer även att lämna besked kring etapp 4 & 5 som beräknas öppna inom kort.

Vi är beroende av att ni hjälper oss med spridning av information till grannar och bekanta som inte vill missa informationen då det som bekant är en stor utmaning att vara efterklok i fibervärlden.
De kommer att tacka er i efterhand!

Vi slåss mot klockan och vill driftsätta innan nedsläckningen av kopparnätet.
Vi behöver därför besked snarast från etapp 1, 2 och 3 för att ta byggbeslut och påbörja arbetet.

Alla områden går bra som förutsett förutom Holmsveden där en liten men avgörande andel spekulerar huruvida Söderhamn Nära bygger ut för billigare peng eller inte.

Det är inte vår plats att redovisa Nära:s planer för utbyggnad men däremot tar vi oss friheten att göra er uppmärksamma på riskerna med att stå utanför vårt projekt efter 31:a jan.

All den erfarenhet vi har av fiberbygge bekräftar att den typen av förhållningssätt allt som oftast resulterar att man slutningen sitter med “svarte Petter”, dvs ingen fiber alls, oavsett kostnad.
Detta innebär otrevliga konsekvenser för både bygd och fastighet vilket många grannar redan påtalat vid flertal gånger i olika forum.

Ta chansen och besök oss för information samt anmälan av fastigheten.

Varmt välkomna till Idrottsgården!

Kommentarer inaktiverade.