Etapp 6 öppet för fiberanmälan! Saknas flera fastigheter just nu! sista anmälan 31 mars

Uppdatering 190325:

Hej bygden,

Det känns som om det gått en tid sedan sist och att vi nu behöver uppdatera er om läget.

Etapp 6 som vi nu bearbetar har gått hyffsat bra tack vare ovärderlig insats av Ingvar Östling som varit en samlande kraft för Hamnäs byalag. Det har resulterat i att vi nu med en vecka kvar endast är 8 fastigheter från mål.

Det område som går något trögt är Strand där vi inte riktigt lyckas etablera relation till någon ambassadör.
Det är åter igen en påminnelse om att det inte går att genomföra ett projekt av denna karaktär utan insatser inifrån bygden.
Vi vore oerhört tacksamma om någon känner sig manad att verka för fiber även till Strand.
Vi är medvetna om att ett gäng fastigheter i Strand redan fått fiber och dessa är naturligtvis inte aktuella i vårt underlag.
De hus vi adresserar är de som inte anslöt sig till Söderhamn Nära och nu fått vetskap om att de inte kommer att få det inom snar framtid då Nära redovisat att man inte har underlag för detta i budgeten.

Gällande Henninge, vi kommer inte att göra en regelrätt etapp av Henninge då det inte är så många fastigheter. Vi har dock beslutat att inte lämna Henninge utanför och kommer att ha ambition att även gräva till er. Vi kommer att behandla er som tilläggsadresser (som i Halvfari) där ni får fibern på samma villkor och kostnad som övriga bygden. Skillnaden är att vi inte aktivt kommer att bearbeta er och att ni behöver vara överens om antalet som ska med innan vi kan ta med er. För att få kalkylen att gå ihop behöver vi minst 14 anslutningar i Henninge för att kunna komma dit med stamnätet. Det motsvarar c:a 40 % av de aktuella fastigheterna i Henninge vilket är lägre än de 65% vi utgått från i övriga etapper.
Vi har ett par ovärderliga ambassadörer i Henninge men här behöver vi någon som tar initiativ till att berätta för oss vilka hus i Henninge som vill vara med.

Sista datum för anmälan är 31:a mars och anmälan görs enklast på vår portal. (Gäller ej Henninge)

http://portal.stadsnatsbolaget.se

Vid frågor och hjälp med anmälan är ni välkomna att ringa mig!

Vi kommer till skillnad mot förra etapperna inte att vara stationerade i i bygden vilket innebär att vi i ännu större utsträckning behöver er hjälp med informationsspridning till grannarna.
Vi behöver vara på tårna så vi inte missar någon.

Tack för allt framgångsrikt samarbete hittills och vi hoppas att vi även landar Etapp 6 och fortsatt gott samarbete!

Med vänlig hälsning

Roz Aslanian
Stadsnätsbolaget
073-715 10 88


190305:

Meddelande från Stadsnätsbolaget:

Hej bygden,

Och hoppas att ni haft en fantastisk helg!

Efter att tillsammans med bravur bockat av 5 lyckade etapper öppnar vi nu upp Etapp 6 som består av:

➡️ Hamnäs
➡️ Strand
➡️ Bodarna

Dessa fastigheter består till stor del av fritidshus vilket innebär att vi precis som i tidigare etapper behöver hjälpas åt att säkerställa att fibern även kommer ut hit.
Även här behöver vi nå 65%.

Vi ber samtliga fastighetsägare som vet att de ska med att snarast möjligt att anmäla huset på vår portal.
Ju tidigare vi når målet, dessto snabbare kan vi gå vidare i bygden.

Anmälan görs på:
portal.stadsnatsbolaget.se

I vanlig ordning behöver bygden all hjälp vi kan få med att sprida informationen till berörda fastighetsägare.

Sista anmälningsdag för Etapp 6 är 31:a mars.

Ni är välkomna att ringa mig för frågor eller anmälan!

Mobil: 073- 715 10 88

Vänligen

Roz Aslanian
Stadsnätsbolaget

Ropen skalla – fiber till alla!

Kommentarer inaktiverade.